Disclaimer

 

Disclaimer

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van De Thee van Mijn Tante. Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan te publiceren, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke toestemming van De Thee Van Mijn Tante.

De op deze website getoonde informatie wordt door De Thee Van Mijn Tante met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. De Thee Van Mijn Tante kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze gepubliceerde informatie.

De informatie op deze site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Het recht om met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving wijzigingen door te voeren ligt te allen tijde bij De Thee van Mijn Tante.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De Thee Van Mijn Tante sluit alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade uit, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.